Відповідно до частини 3 статті 14 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» (далі – Закон) до компетенції торгово-промислових палат належить засвідчувати форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), у тому числі відповідно до умов договору за зверненням суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють будівництво житла (замовників, забудовників).

Форс-мажорні обставини – надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань за договором.

Торгово-промислова палата України (далі – ТПП) та її регіональні підрозділи видають сертифікат про форс-мажор потягом 7 днів з дня подання звернення суб’єктом господарської діяльності. Вартість сертифікату можна розрахувати на офіційному сайті ТПП України, залежно від наявних обставин, які потрібно підтвердити. Документ видається безоплатно для суб’єктів малого підприємництва.

Зазвичай, у господарських та цивільних договорах, звільнення від відповідальності у зв’язку з наявністю форс-мажорних обставин прописується в окремому розділі. Також, зазначаються їх види та умови повідомлення про такі обставини іншої сторони, зокрема: що жодна зі сторін не несе відповідальності у зв’язку із настанням певної події або наявності обставини.

Однак переглянувши Закон про діяльність ТПП України можна розчаруватись, оскільки ніде в Законі немає інформації про розповсюдження хвороби COVID-19 як форс-мажорну обставину.

Як в такому випадку підтвердити, що саме запровадження карантину у зв’язку із поширенням COVID-19 є форс-мажором?

Так, сам по собі факт розповсюдження коронавірусу (COVID-19) та, як наслідок, введення карантину не є форс-мажором та не є підставою для безумовної видачі підтверджуючого сертифікату ТПП України. Однак, можливо отримати сертифікат, якщо довести причинно-наслідковий зв’язок між зобов’язаннями по договору та неможливістю їх виконання, наприклад неможливість вчасного отримання будівельних матеріалів через порушення роботи контрольно-пропускних пунктів державного кордону або тимчасова заборона переміщення водіїв та транспортних засобів на певній території тощо.

Зверніть увагу! Сертифікат видається лише щодо конкретного договору (зобов’язання) і не може підтверджувати форс-мажор на підприємстві в цілому та щодо всіх договорів контрагента.

Заява до регіонального підрозділу ТПП України подається стороною, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин та саме вона відповідає за подачу всіх необхідних документів та дотримання відповідних термінів.

З метою підсилення факту наявності непереборної сили, радимо додати до ваших документів (договору, товарно-транспортних накладних, документів на товар тощо) і документи загальнодержавного значення, зокрема:

  • лист з посиланнями на закони та підзаконні нормативно-правові акти або копії рішень місцевих органів влади на підставі яких введено карантин на певній території та ряд обмежувальних заходів у зв’язку з цим;
  • скан-копії повідомлень із засобів масової інформації (ЗМІ) про запровадження обмежувальних заходів через поширення епідемії коронавірусу (COVID-19). Також, доречно надати письмові пояснення третіх осіб (працівників, водіїв) щодо ситуації, що склалась з ґрунтовними поясненнями всіх обставин виконання умов договору.

Що робити, якщо ви не зазначили в договорі інформацію про форс-мажорні обставини?

Якщо раніше ви не зазначали в договорах інформацію про звільнення від відповідальності у зв’язку із виникнення форс-мажорних обставин, саме час це зробити.

Отже, пропонуємо вам кілька варіантів виходу з даної ситуації:

  • укласти додаткову угоду до діючого договору з описом умов настання форс-мажорних обставин та повідомлення сторін про їх виникнення;
  • отримати сертифікат ТПП України. Навіть якщо у вашому договорі немає ні слова про форс-мажорні обставини, ви все одно можете претендувати на його отримання за сукупністю наявних обставин та керуючись загальними нормами цивільного та господарського законодавства;
  • звернутися до суду з вимогою про розірвання договору у зв’язку із неможливістю його виконання через форс-мажорні обставини, якщо інша сторона не хоче розривати договір у двосторонньому порядку.

Зверніть увагу! При судовому розгляді вашого спору щодо неможливості виконання договору у зв’язку з наявністю форс-мажорних обставин, суд може вважати достатнім наявність сертифікату ТПП України, однак може і повторно досліджувати обставини, які призвели до невиконання умов договору. Будьте готові знову надати весь пакет документів.

Висновки

Сам факт поширення хвороби СOVID-19 на території України не є форс-мажорною обставиною (обставиною непереборної сили). Сторона, яка не може виконати зобов’язання повинна довести зв’язок між порушенням договору і встановленням карантинних обмежень.

При наявності алгоритму дій при виникненні форс-мажорних обставин у договорі, стороні, яка не може виконати зобов’язання варто дотримуватися процедури підтвердження таких обставин (форми повідомлення іншої сторони, строків, отримання сертифікату ТПП України тощо).

Винна сторона має виступати ініціатором вирішення ситуації щодо неможливості виконання умов договору за наявності обставин непереборної сили та сприяти усуненню можливих наслідків для іншої сторони.

Також пропонуємо для ознайомлення статтю «Публічні закупівлі «ПроЗорро» під час пандемії COVID-19». Дякуємо за увагу.