Відповідно до чинної редакції Закону «Про публічні закупівлі» (далі – Закону), системою «ПроЗорро.Закупівлі» передбачено такі види тендерних закупівель:

 • відкриті торги;
 • торги з обмеженою участю;
 • конкурентний діалог;
 • рамкова угода;
 • спрощена закупівля;
 • переговорна процедура;
 • переговорна процедура (скорочена);
 • звіт про укладений договір.

Примітка! Найбільш поширеними видами закупівель, які використовуються замовниками, є відкриті торги, спрощені закупівлі та звіт про укладений договір. Інщі процедури використовуються дуже рідко.

Відкриті торги

Відкриті торги – конкурентна та найбільш прозора процедура закупівель, оскільки включає в себе багато етапів та проводиться через систему електронного аукціону. Відкриті торги відбуваються за участі не менше 2 учасників. Якщо подана менша кількість пропозицій, закупівля скасовується.

Вартісний поріг для проведення відкритих торгів:

 • для товарів і послуг – від 200 тисяч гривень;
 • для робіт – від 1,5 мільйона гривень.

Строк подання пропозицій для участі у відкритих торгах не може бути меншим 15 днів з дня оприлюднення оголошення про їх проведення. Разом з оголошенням Замовник публікує тендерну документацію, технічні вимоги та проект договору. При проведенні відкритих торгів Замовник на власний розсуд встановлює один або відразу кілька кваліфікаційних критеріїв.

Торги з обмеженою участю

Торги з обмеженою участю проводяться з метою попередньої оцінки відповідності учасників вимогам Замовника шляхом двоетапного відбору. При цьому замовник застосовує одночасно всі 4 кваліфікаційні критерії відповідності, котрі передбачені у ст. 16 Закону. Оголошення щодо проведення таких торгів публікується англійською та українською мовами. Першим етапом є розгляд пропозицій учасників без розкриття ціни, а другим – аукціон.

У порівнянні із відкритими торгами, для участі у кваліфікаційному відборі мають подати не менше 4 учасників. В іншому випадку, торги з обмеженою участю вважаються такими, що не відбулись. Публікація оголошення про проведення даного виду торгів відбувається не пізніше, ніж за 30 днів до кінцевого строку подання документів на кваліфікаційний відбір.

Конкурентний діалог

Конкурентний діалог порівняно нова процедура при проведенні закупівель, яка нагадує поєднання двох процедур: попередня кваліфікація та відкриті торги.

Замовник може застосувати дану процедуру за умов, якщо:

 • неможливо визначити технічні, якісні або кількісні умови закупівлі;
 • предметом закупівлі є надання послуг з використанням інноваційних технологій або створення нового проекту для надання послуг або виконання робіт.

Конкурентний діалог може відбутися лише за умови наявності 3 пропозицій учасників. Даний вид закупівель проводиться у 2 етапи. При першому етапі учасники пропонують умови надання послуг, характеристики товарів, а також допомагають у формулюванні предмету закупівлі. Замовник аналізує отримані пропозиції на відповідність кваліфікації та приймає рішення про допуск учасників до наступного етапу. На другому етапі відбувається аукціон на пониження ціни, як у процедурі відкритих торгів.

Рамкова угода

Укладення рамкової угоди – конкурентний вид закупівлі, яка організовується Замовником з ціллю визначити обмежену кількість постачальників товарів або послуг для своїх майбутніх закупівель. У порівнянні із конкурентним діалогом, рамкова угода укладається із кількома учасниками, які визнані переможцями відкритих торгів, за умови, що участь у ній брали не менше 3 учасників. Строк дії угоди не може бути меншим, ніж 4 роки.

Примітка! Після укладення рамкової угоди Замовник має право закупляти товари або послуги лише у сторін такої угоди шляхом проведення звичайних відкритих торгів.

Спрощена закупівля

Спрощена закупівля має дещо схожий алгоритм оголошення та проведення із відкритими торгами, однак для них встановлено нижчий вартісний поріг. Зокрема, спрощені закупівлі застосовуються для придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є нижчою порогу, встановленого для відкритих торгів. Суттєвою різницею також є те, що спрощена закупівля може відбутися за участі лише одного учасника. В такому випадку закупівля минає етап аукціону та переходить відразу до кваліфікації учасника.

Переговорна процедура закупівлі

Переговорна процедура застосовується як виняток, коли замовник укладає договір за результатами переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками.

Особливості даного виду закупівлі:

 • не передбачається розробка та публікація тендерної документації;
 • не проводиться аукціон;
 • мінімальні строки для проведення процедури;
 • переговорна процедура проводиться за наявності певних умов.

Вичерпний перелік умов, при яких застосовується переговорна процедура, встановлений у ч. 2 ст. 40 Закону. Наприклад, закупівля двічі не відбулась через відсутність конкуренції на ринку, у разі закупівлі витворів мистецтва, тощо.

Скорочена переговорна процедура закупівлі

Скорочена переговорна процедура закупівлі, на відміну від звичайної, передбачає менші строки на укладення договору за результатами застосування переговорної процедури, при умові, що у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у випадках передбачених п. 3 ч. 2 ст. 40 Закону. Скорочена переговорна процедура передбачає можливість укладення договору не раніше, ніж через 5 днів (а не через 10, як у випадку із звичайною переговорною процедурою) з дня оприлюднення в системі ProZorro повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Звіт про укладений договір

Звіт про укладений договір, або його ще називають «прямий» договір, – неконкурентна закупівля, яка відбувається без використання системи ProZorro та при умові закупівлі товарів, робіт або послуг до 50 тисяч гривень. При цьому, наявні обов’язкові етапи публікації інформації в системі:

 • спочатку публікується форма оголошення звіту (включає інформацію про кількість, ціну за одиницю, місце та термін поставки, тощо);
 • потім – інформація про укладений договір.

Зверніть увагу, що оприлюднення договору та додатків до нього, укладеного без використання системи ProZorro, не передбачено Законом та здійснюється на розсуд Замовника.